Praktické tipy pro online marketing a analytiku

Bannerová reklama

Bannerová reklama nepatří mezi vysoce konverzní kanály. Tvůrci bannerů si toho jsou vědomi a proto se snaží upoutat pozornost. To vede k tomu, že se bannerová reklama snadno stává agresivní a oběžující. Měli bychom se vyhýbat zejména agresivně blikajícím bannerům a bannerům, které překrývají text, nebo jinak zhoršují čtivost. Je důležité vytvořit poutavý banner, ale je také důležité bannerem nerozladit čtenáře. Výrobu bannerů je proto nejlepší přenechat zkušeným profesionálům.

PPC - pay per click reklama

PPC reklama označuje platbu za proklik. Cena reklamy je nejčastěji určena formou aukce. Více konkurenční slova a fráze jsou tedy zároveň dražší. Přestože PPC reklamu poskytují i vyhledávače, tak PPC reklama nemá významnější vliv na pozice v SERP (vliv může být jen nepřímý - vyšší návštěvnost, zapamatování si firmy/produktu pro budoucí vyhledávání, atd.).

Výhodou PPC reklamy je možnost cílení dle zájmů cílového publika. PPC reklama má vyšší konverzní poměr, jak bannerová reklama. Jedná se o rychlý a účinný způsob, jak cíleně oslovit zvolené publikum.

Jak získávat fanoušky pro stránky na sociálních sítích

Pro některé firmy můžou být sociální sítě zajímavým zdrojem návštěvnosti a ideálním kanálem pro PR firmy. Jestli jsou sociální sítě vhodné pro vaše podnikání se dočtete v článku Potřebuje vaše firma sociální sítě?. Dále budu počítat s možností, že sociální sítě pro vaše podnikání důležité jsou a proto si chcete vybudovat základnu fanoušků.

Potřebuje vaše firma sociální sítě?

Kdo není na Facebooku, jako by nebyl. Čím více fanoušků máte, tím lépe! Takových neuvážených rad lze po různých diskuzích najít nespočet. Pravdou je, že ne pro každou firmu jsou sociální sítě vhodné. Druhou důležitou pravdou je, že je lepší mít pár stovek skutečných fanoušků, než tisíce pofidérních, kupovaných.

Co bychom měli vědět o URL ve vztahu k SEO

Co je nejdůležitější na URL adrese ?

Nejdůležitější vlastností URL adresy z pohledu SEO i uživatelů je její trvalost. Pokud někomu chci předat informaci ve formě odkazu, tak zároveň předpokládám, že daná URL bude stále fungovat a bude tam i obsah, který jsem chtěl předat. Pokud se stane, že z nějakého důvodu je třeba změnit URL adresu, tak vždy je nutné provést redirect 301 ze staré URL na novou.

Přihlašte se o své autorství na Google

Občas se stává, že je hůře prokazováno autorství textů, nebo autor zapadne v záplavě jiných informací. I autoři si potřebují budovat svůj personální brand. Google pomocí služby Google+ umožnil autorům, aby se prezentovali přímo ve výsledcích vyhledávání na Google.

Metodologie vědy a optimalizace webových stránek

O SEO se občas mluví jako o magii. Je tomu tak ovšem neprávem. SEO využívá metody a techniky, které obstojí i v požadavcích metodologie vědy. V tomto článku se chci zaměřit na metody a techniky, které se využívají při optimalizaci webových stránek a poodhalit co stojí za domnělou magií.

Socializované vyhledávání: Teorie sociálního surfaře

V tomto článku bych se chtěl věnovat změnám, které do světa webových stránek přinesly sociální sítě. Původní teorie náhodného a inteligentního surfaře vznikly pro svět webových stránek s méně autory obsahu. Modely nepočítaly s nákupem odkazů, SEO lištami a dalšími způsoby věčných pokusů o manipulace s ranky. Řešení je snadné - nechat prestiž přidělovat samotné uživatele.

Pages