Praktické tipy pro online marketing a analytiku

Agilní marketing

Metodiky agilního vývoje se začaly nejdříve využívat ve vývoji software. Agilní projektové řízení se ukázalo jako výhodné, takže bylo úspěšně aplikováno na další obory, jako je data science a marketing. V tomto článku se zaměřím na agilní přístup v řízení marketingových kampaní.

štítky: 

SWOT analýza

Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který ji poprvé použil během výzkumného projektu na Stanfordově univerzitě. Postupně se stala jedním z nejdůležitějších analytických nástrojů marketingu.

SWOT analýza má dvě dimenze. První se zaměřuje na silné a slabé stránky firmy v přítomnosti. Druhá analyzuje příležitosti a hrozby vnějšího prostředí v budoucnosti.

Lokalizované vyhledávání neumí lokalizovat

Lokalizované vyhledávání na Google je užitečný nástroj, ale ne vždy funguje tak, jak by měl. Smysl lokalizovaného vyhledávání je nabídnout uživateli firmu, která podniká v místě, kde se uživatel nachází. Lokalizace uživatele je určena jeho IP adresou, nebo nastavením lokality pod tlačítkem "Vyhledávací nástroje". Firma, která poskytuje službu, je lokalizovaná dle zápisu v Google Maps

Stránky