Core Web Vitals

Jedná se o 3 hlavní metriky, kterými Google hodnotí použitelnost/uživatelský zážitek z webu. Tyto metriky jsou používané již nějakou dobu, ale nejvíce do povědomí se dostali až v červnu 2021, kdy na základě těchto metrik Google přisuzuje část hodnocení v

Cumulative Layout Shift (CLS)

Kumulativní posun layoutu - česky tedy jak moc daná stránka "skáče" při jejím načítání.

First Input Delay (FID)

Metrika popisuje, jak rychle může uživatel začít na stránce provádět nějaké úkony.

Largest Contentful Paint (LCP)

Jak dlouho trvalo vykreslení největšího obsahu na stránce. Jde v podstatě o výkon dané stránky.

Tabulka jednotlivých hranic podle Google

Metrika Dobře Je potřeba zásah Špatně
LCP ≤ 2,5 s 2,5 - 4 s > 4 s
FID ≤ 100 ms 100 - 300 ms > 300 ms
CLS ≤ 0,1 0,1 - 0,25 > 0,25

U nás v systému kontrolujeme tyto metriky (zvlášť pro mobil a desktop) každý den - pro homepage webu. Už nyní uvidíte v přehledu projektů poslední naměřené hodnoty.

core web vitalsdashboard

Stejně jako pro sledování vývoje indexacem jsou následně k dispozici grafy pro každou metriku a každý den měření.

core web vitals - graf

Cílem je mít hodnoty těchto metrik co nejnižší (v grafech je to označeno zelenou oblastí).


Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 353 projektům