SEO

Optimalizace webových stránek nejen pro vyhledávače

Search Engine Optimization

Návody a novinky ze světa optimalizace webových stránek. Přečtěte si jak být vstřícní k vyhledávačům i lidem.


Články o SEO

Tři pilíře SEO po Penguin 2.0

Google dlouhodobě usiluje o zkvalitňování výsledků. Původní koncepce hodnocení pomocí Page Ranku se ukázala jako nedostačující. Algorytmus šel obejít pomocí vytváření stránek, které měly sloužit pouze k odkazování, výměnou odkazů, registrací do stovek katalogů, nebo nákupem odkazů (odkazové lišty / bloky). Pomocí přesně voleného anchoru a znalostí správné landing page, která byla na dané klíčové slovo optimalizovaná, šlo celkem snadno dosáhnout předních pozic ve vyhledávání. S tím už je konec. Google Penguin 2.0 tyto metody vyřadil. Není divu, že se v odvětví "SEO služeb" mluví o smrti SEO. SEO přesto nezemřelo. Žije dál, ale bude jiné. Nové SEO má tři pilíře.

Zločiny proti SEO - H1 - grafické, všude stejné, chybějící ?!?

H1 je označení hlavního nadpisu stránky. Tento nadpis by měl odpovídat obsahu stránky. Nadpis H1 by se měl měnit a odrážet smysl textu na dané URL.

Grafické H1

Mnozí programátoři webů vymýšlí způsoby jak řešit validitu kódu a vyhovět požadavkům na SEO

Příkladem zločinu - grafické H1 je např. portál idnes.cz

Co bychom měli vědět o URL ve vztahu k SEO

Co je nejdůležitější na URL adrese ?

Nejdůležitější vlastností URL adresy z pohledu SEO i uživatelů je její trvalost. Pokud někomu chci předat informaci ve formě odkazu, tak zároveň předpokládám, že daná URL bude stále fungovat a bude tam i obsah, který jsem chtěl předat. Pokud se stane, že z nějakého důvodu je třeba změnit URL adresu, tak vždy je nutné provést redirect 301 ze staré URL na novou.

Metodologie vědy a optimalizace webových stránek

O SEO se občas mluví jako o magii. Je tomu tak ovšem neprávem. SEO využívá metody a techniky, které obstojí i v požadavcích metodologie vědy. V tomto článku se chci zaměřit na metody a techniky, které se využívají při optimalizaci webových stránek a poodhalit co stojí za domnělou magií.

Socializované vyhledávání: Teorie sociálního surfaře

V tomto článku bych se chtěl věnovat změnám, které do světa webových stránek přinesly sociální sítě. Původní teorie náhodného a inteligentního surfaře vznikly pro svět webových stránek s méně autory obsahu. Modely nepočítaly s nákupem odkazů, SEO lištami a dalšími způsoby věčných pokusů o manipulace s ranky. Řešení je snadné - nechat prestiž přidělovat samotné uživatele.

Zdrojový kód stránky a SEO

Dobré pozice ve výsledcích vyhledávání nejsou pouze otázkou obsahu a odkazů, ale hraje zde roli ještě jeden velmi důležitý hráč. Je to zdrojový kód webové stránky. Pokusím se proto vytyčit, jak vypadá ideální kód.

Antoine de Saint-Exupéry: Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.

Crawlers - internetoví roboti (nejen ) vyhledávačů

Crawler, nebo také bot, či spider je program, který automaticky skenuje stránky a objevuje nové pomocí následování odkazů umístěných na stránce. Crawlery využívají všechny vyhledávače k procházení internetu. Každý bot indexují určitý typ informací. Pravidla pro procházení webu roboty stanovuje robots.txt

Pages