Operátory pro vyhledávání na Google a Seznam.cz

Operátory usnadňují vyhledávání informací.

info: zobrazí informace o dané stránce

příklad: info:seowebmaster.cz Ve výsledku hledání na Google se zobrazí základní informace o stránce. Také se jedná o rozcestník pro operátory cache, related,  link, site a "" (přesná fráze). Ve vyhledávači Seznam.cz je operátor info: jediný způsob, jak ověřit zaindexování konkrétní URL do fulltextu Seznam.cz.

link:  ukáže významné odkazy směřující na URL

příklad: link:seowebmaster.cz:

cache: zobrazí uchovanou verzi stránky na serveru Google

příklad: cache:seowebmaster.cz: zobrazí  kopii stránky ze dne poslední návštěvy googlebota. Může se výrazně lišit od aktuální verze.  Google vyhledává dotazy v těchto kopiích.

site:   výsledky z konkrétní domény

příklad: site:seowebmaster.cz: získám přehled všech zaindexovaných stránek na doméně seowebmaster.cz příklad: site:seowebmaster.cz SEO: získám přehled všech zaindexovaných stránek na doméně seowebmaster.cz, kde se vyskytuje slovo SEO Tento operátor využijete, až budete hledat vstupní stránky organického vyhledávání zadaného klíčového slova / fráze.

intitle: najde klíčové slovo pouzev titulku

Příklad: intitle:SEO konzultant

Zobrazí stránky, které mají v tagu <title> </title> vyledávané klíčové slovo.

allintitle: vyhledá výraz v titulku (tag title)

Příklad:"allintitle:open source community"

Ve výsledcích jsou pouze stránky s klíčovými slovy v H1.

inurl: najde klíčová slova v URL stránky

Příklad: inurl:open

Vrátí seznam webů, které mají ve své URL slovo open ( např. http://opencommunity.cz )

allinurl: umožní řetězení inurl - všechna klíčová slova hledá v URL

Příklad: allinurl:open community CMS

Stejně jako inurl: , tak i allinurl: zobrazí výsledky, kde je klíčové slovo v  URL stránky. Navíc allinurl dovoluje zadavt více klíčových slvov, které všechna musí být v URL výsledků.

related:  najde obdobné stránky na internetu

Příklad: related:www.opencommunity.cz

Kontrola originalitu obsahu. Pokud je stejný obsah na jiném webu, tak ho zobrazí. Nám jde ovšem hlavně  o to, aby při zadání našeho webu nazobrazil žádné podobné stránky ! ( tzn. náš web je originální )

filetype: hledání souborů daného typu

Příklad:filetype:pdf SEO: vyhledá PDF soubory, které pojednávají o SEO

"hledaný výraz "

Příklad: "siva01"

Pokud zadám přesný hledaný výraz do vyhledávače, tak se mi zobrazí stránky kde výraz přesně sedí. Dobře se tak vyhledávají rčení, ustálené obraty a velmi konkrétní věci. Lze i kombinovat s operátorem site:

Příklad 2: site:seowebmaster.cz "siva01"

Logické operátory 

Je nutné psát logické operátory velkým písmem. Pokud napíšete logicky operátor malými písmeny, tak bude ignorován. 

AND - vyhledá  stránky obsahující obě klíčová slova spojená operátorem

příklad: kočka AND pes

Výsledek hledání jsou stránky, které obsahují slova kočka a pes.

 

 OR  - vyhledá  první nebo další klíčové slovo

příklad:  kočka OR pes

Výslekem jsou stránky, které obsahují buď jen slovo kočka, nebo jen slovo pes.

keyword -zakazaneslovo   - vyhledá klíčové slovo na webech, kde není zakázané slovo

příklad 1:  kočka

Při vyhledávání je na prvním místě Wikipedie. Ovšem já nechci výsledky z Wikipedie

příklad 2:  kočka -wikipedie

Ve vyhledávání nejsou zobrazeny výsledky obsahující slovo wikipedie. 

PS: je důležité aby mezi operátorem - a klíčovým slovem NEBYLA mezera 


Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům