Agilní marketing

Metodiky agilního vývoje se začaly nejdříve využívat ve vývoji software. Agilní projektové řízení se ukázalo jako výhodné, takže bylo úspěšně aplikováno na další obory, jako je data science a marketing. V tomto článku se zaměřím na agilní přístup v řízení marketingových kampaní.

Slovo agilní má odkazovat se překládá jako čilý, aktivní. V kontextu projektového řízení se používá jako protiklad ke zkostnatělému dlouhodobému plánování "od stolu", bez ohledu na skutečné potřeby koncového uživatele. Při agilním řízení se neustále zajímáme o potřeby koncového uživatele (zákazníka) i product ownera (firma prodávající zboží/službu). Celý proces je tak neustále upravován tak, aby co nejlépe uspokojil potřeby firmy i jejich klientů a to v nejrychlejším možném čase.

Obvyklé agilní metodiky

  • SCRUM - nejpoužívanější agilní metodika,
  • Sprint Method - inovace SCRUM od Jiřího Knesla,
  • LEAN - agilní vývoj v 5 krocích a o třech pilířích (účel, proces, lidé)
  • Kanban - metodika vytvořená firmou Toyota k minimalizaci ztrát ve výrobě.

Principy agilního řízení projektů

Základní principy byly definovány v Manifestu agilního vývoje software. Z tohoto manifestu se odvozují jednotlivé aplikace pro různá odvětví. Mezi hlavní principy patří týmová spolupráce, otevřená komunikace, zapojení zákazníka a připravenost na změnu. Velmi důležitým prvekm je i plánování v krátkých intervalech a důraz na komunikaci nad podrobnou dokumentaci.

Manifest agilního marketingu

Reakce na změnu místo dodržování plánu. Rychlé iterace místo velkých kampaní. Testování a data místo názorů a zvyklostí. Hodně malých experimentů místo několika velkých akcí. Jedinci a interakce místo cílení na trhy.

převzato z idealisti.eu

Přestože se někdy agilní přístup považuje za "chaotický", či "neřízený", tak nepodléhejte prvnímu dojmu. Agilní řízení má svůj pevný řád a je plně řízený. Pouze je řízen v kratších intervalech a rychleji hodnotí výsledky. Je tedy velmi vhodný pro inovativní lidi, kteří rádi experimentují. Jak to celé funguje se můžete přesvědčit na workshopu agilního řízení. Další informace se můžete dozvědět na pravidelné akci Agilní Open Café, které pořádá Agilní asociace

Příklad agilního řízení v praxi

Představme si direct marketingovou kampaň, kde se snažíme získat souhlas k obchodní schůzce (to je konverze pro tuto kampaň). V plánu je rozeslat 100 dopisů. Při agilním přístupu je pošleme v několika vlnách. Po každé vlně následuje vyhodnocení úspěšnosti a analýza příčin neúspěchu. Další vlna již pokračuje s upravenou verzí dopisu, která se snaží zvýšit konverzní poměr na základě analyzovaných nedostatků z minulé vlny.

Agilní plánování je vhodné i pro řízení obsahu webů a sociálních sítích. Je přirozené, že nemůžeme znát aktuální témata, která budou lidi zajímat za půl roku. I velké značky se snaží reagovat na trendy, které se na sociálních sítích objevují. Klasické dlouhodobé plánování ovšem tyto trendy zákonitě nedokáže uchopit. Agilní přístup je pro správu sociálních sítí jak stvořený, protože nám umožňuje reflektovat zájmy organizace a zároveň flexibilně reagovat na současná témata.

Agilní přístup je také cenný pro vývoj produktů a služeb. Umožňuje nám rychleji reagovat na stížnosti a nedostatky našich produktů a služeb a dříve přijít s uspokojivým řešením. Tím dochází ke konkurenční výhodě oproti méně flexibilní konkurenci.

Máte zkušenosti s agilním řízením marketingu? Jaké jsou vaše poznatky?

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 877 projektům