KPI v online marketingu

KPI je zkratka Key Performance Indicators. Jedná se o numericky vyjádřené kličové indikátory výkonu. KPI se vždy liší dle předmětu podnikání. Eshop má jiné KPI, než internetový magazín, zábavný portál, či firemní prezentace firmy. KPI se má vztahovat primárně na indikátory, které přímo ovlivňují úspěšnost projektu ve vztahu k jeho cílům. KPI můžeme stanovit jak pro výkon celé firmy, tak i pro jednotlivé organizační jednotky.

Společné KPI pro všechny online projekty

ROI náklady na 1 konverzi tržby brand ambasadory podíl na trhu

Konverzní poměr

Konverzní poměr je vhodný indikátor pro srovnávání jednotlivých kanálů (organic, social, paid, direct, referal). Průměrné konverzní poměr webu lze považovat za vhodné KPI při redesingu a UX optimalizaci. Jedná se o podrobnější metriku, která zajímá zejména marketingové analytiky a UX specialisty. KPI u mobilních aplikací Measuring and understanding your customers 1 Net promoter score (NPS) - How likely is it that a customer will recommend your business to a friend? 2 Customer profitability score - How much profit do individual customers bring your business, after deducting the costs of attracting and keeping them happy with advertising, customer services etc? 3 Customer retention rate - How many of your customers are going to come back for more? And how loyal are they to your brand, organization or service? 4 Conversion rate - How well do you translate enquiries, sales calls and web page views into paying customers? 5 Relative market share - How big your slice of the pie is, compared to your competitors in the same market. https://www.linkedin.com/today/post/article/20140729071337-64875646-the-25-kpis-every-manager-must-know?trk=tod-home-art-list-large_0

KPI pro online magazín, informační portál

Počet zobrazení Čas strávený na stránce Unikátní návštevníci

KPI pro zábavný portál

Počet registrací Počet zobrazení Čas strávený na stránce Unikátní návštevníci

KPI pro firemní web

KPI pro eshop

Pro plánování a reporting výkonu eshopu nás bude zajímat zejména počet objednávek, celková tržba, průměrná cena objednávky. Tyto indikátory přímo ovlivňují úspěšnost eshopu. Jako vedlejší metriky sledujeme prodej prodaných položek a počet unikátních prodaných položek.

Google Analytics > Cíle > Elektronický obchod

  • Konverzní poměr elektronického obchodu: Míra konverze elektronického obchodu představuje procento návštěv, které vedly k transakci elektronického obchodu.
  • Transakce: Transakce představují celkový počet dokončených nákupů na vašem webu.
  • Tržby: Celkové tržby získané z elektronického obchodu na webu nebo v rámci aplikace. Částka může zahrnovat daň a dopravu, záleží na konkrétní implementaci.
  • Průměrná hodnota objednávky: Průměrná hodnota transakcí.
  • Unikátní nákupy: Unikátní nákupy představují celkový počet, kolikrát byl konkrétní produkt (nebo skupina produktů) předmětem transakce.
  • Množství:Objem představuje počet jednotek prodaných v rámci transakcí elektronického obchodu.

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům