SWOT analýza

Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který ji poprvé použil během výzkumného projektu na Stanfordově univerzitě. Postupně se stala jedním z nejdůležitějších analytických nástrojů marketingu. SWOT analýza má dvě dimenze. První se zaměřuje na silné a slabé stránky firmy v přítomnosti. Druhá analyzuje příležitosti a hrozby vnějšího prostředí v budoucnosti.

SWOT matice

Interní faktory - přitomnost

S: Silné stránky W: Slabé stránky
Při hodnocení silných a slabých stránek hodnotíme tato kritéria:
 • prestiž, reference
 • inovace
 • firemní kultura, hodnoty a postoje
 • efektivita procesů
 • finanční zdroje
 • schopnosti a kompetence
  zaměstnanců
 • obchodní síť, prodejní body
 • lokalita, oblastní působnost
 • postavení na trhu
 • cena, hodnota a kvalita produktů
 • struktura firmy
 • patenty a certifikáty
Externí faktory - budoucnostT: HrozbyO: příležitosti
Při hodnocení hrozeb a příležitostí hodnotíme tato kritéria:
 • konkurenti
 • konkurenční rivalita
 • substituční výrobky
 • síla kupujícího při vyjednávání o ceně
 • síla prodávající při vyjednávání o ceně
 • legislativa a politická situace
S: Silné stránkyW: Slabé stránky
O: PříležitostiS-O strategie:
Jak využít silné stránky pro využití naskytujících se příležitostí?
W-O-Strategie:
Co musí organizace zlepšit, aby dokázala využít příležitost?
T: HrozbyS-T-Strategie:
Jak můžeme využít silné stránky k odvrácení hrozeb?
W-T strategie:
Jak posílit slabé stránky, které mohou organizaci poškodit?

Vzor SWOT analýzy


Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům