Strategická plánovací matice General Electric

Strategická plánovací matice slouží k rozhodování o strategii působení firmy na trhu. Hodnotí vztah mezi atraktivitou trhu a sílou firmy. Největší zranitelnost matice je ve správném určení síly firmy a atraktivity trhu.

Atraktivita trhu je určena

 • velikost trhu
 • roční míra růstu trhu
 • historická zisková marže
 • intezita soutěživosti
 • technologické požadavky
 • náchylnost k inflaci
 • energetické požadavky
 • enviromentální dopady
 • sociologické faktory
 • ekonomické faktory
 • politické faktory

Dle zmíněných faktorů je atraktivita trhu označena jako:

 • vysoká
 • střední
 • nízká

Síla firmy je určena

 • podíl trhu
 • podíl růstu
 • kvalita výrobku
 • pověst značky
 • distribuční síť
 • efektivita propagace
 • výrobní kapacita
 • účinnost výroby
 • náklady na jednotku
 • dodávky materiálu
 • výkon výzkumu a vývoje
 • řídící pracovníci

Dle zmíněných faktorů je síla firmy označena jako:

 • silná
 • střední
 • slabá
Síla firmy:
Atraktivita trhusilná střední slabá
vysoká Investovat do růstuInvestovat do budování a na posílení zranitelných oblastíBudovat selektivitu, kapitalizovat silné stránky a minimalizovat slabé stránky
střední Investovat do atraktivních segmentů trhu Věnovat zláštní pozornost segmentům, které mají dobrý ziskOmezená expanze nebo sklizeň
nízká Řídit současné příjmyChránit pozice v nejziskovějších segmentech Zbavit se jí

zdroj matice: Sultan Kermally: Největší představitelé marketingu; str. 91; Computer Press 2006


Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 877 projektům