Return On Investment - ROI

ROI je zkratka pro návratnosti investice. Tato metrika je důležitá pro měření účinosti investic všeho typu (výrobní prostředky, lidské zdroje, marketing a reklama, atd.). Znalost ROI je tak důležitým faktorem pro efektivní plánování, řízení firem a měření účinosti marketingu.

ROI se udává v procentech. Může mít pozitivní i negativní hodnotu. Pozitivní ROI značí zisk, mínusový ROI značí ztrátu.

Výpočet ROI

return on investment ( v %) = ( Čistý zisk / výše investice) × 100 Čistý zisk je rozdíl mezi získanými prostředy a investovanými prostředky. Vypočítáme ho tedy: čistý zisk = hrubý zisk - investice

Příklad využití ROI

K výpočtu ROI pro měření online marketingu potřebujeme znát konverzní poměr. V případě PPC známe cenu za proklik, kterou jsme zaplatili. Při správném nastavení kampaně můžeme v Google Analytics zjistit počet konverzních aktivit. U eletronických obchodů lze měřit přímo i výši objednávky, což dále zpřesňuje výpočet.

Představme si například PPC kampaň na prodej zájezdů. Za frázi "dovolená Chorvatsko" zaplatíme 15 Kč za kliknutí. Konverzní poměr bude 2%. To znamená, že ze sta návštěv si jen dva návštěvníci objednají zájezd. Předpokládejme, že cena zájezdu je 15 000 Kč s marží 20%. Hrubý zisk je tak 3000 Kč z jednoho zájezdu. Investice do PPC pro frázi "dovolená Chorvatsko" je 10 000 Kč. Víme, že proklik stojí 15 Kč. To je celkem 666 prokliků. Konverzní poměr je 2%, takže z investice máme 13,32 objednávek. Hrubý zisk je tak 13,32 x 3000 Kč. Celkový hrubý zisk je tedy 39 960 Kč.

ROI = ( (39 960 - 10 000) / 10 000 ) x 100 ROI = 299,6 %

Výnosnost fráze "dovolená Chorvatsko" v této fiktivní PPC kampani je tak 299,6 %.

Poznámka: v tomto fiktivním případu jsem uvažoval situaci, kdy si kupující zákazník koupí vždy jen jeden zájezd v ceně 15 000 Kč. Nepočítám tedy s případy, kdy si jeden zákazník objedná více zájezdů, přikoupí si nadstandartní služby, nebo naopak využije nějakou slevu.


Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům