Peter Drucker

Peter Ducker je považovaný za otce moderního marketingu a managementu. Získal doktorát z mezinárodního a veřejného práva na univerzitě ve Franfurktu. Pracoval jako novinář, konzultant, učitel a v neposlední řadě jako autor knih. Ve své učitelské dráze učil zejména sociální vědy a management. Stál u zrodu jednoho z prvních oborů, kde šlo získat titul MBA. Do češtiny byla přeložena jen malá část jeho knih. Přehled knih dostupných v ČR najdete v katalogu NKP.

Známé Druckerovi výroky

„If you can´t measure it, you can´t manage it.“ - "Když to nemůžu měřit, nemůžu to ani řídit" „The best way to predict the future is to create it“ - "Nejlepší způsob předvídání budoucnosti je vytvořit ji"

Klíčové publikace od Petera Druckera

The Practice of Management ( 1955)

The Effective Executive (1967)

V češtině vydalo nakladatelství Management Press v roce 2008 pod názvem Efektivní vedoucí Vybrané části knihy lze přečíst na Google Books

Komplentí bibliografie Petera Druckera

1939: The End of Economic Man (New York: The John Day Company) 1942: The Future of Industrial Man (New York: The John Day Company) 1946: Concept of the Corporation (New York: The John Day Company) 1950: The New Society (New York: Harper & Brothers) 1954: The Practice of Management (New York: Harper & Brothers) 1957: America's Next Twenty Years (New York: Harper & Brothers) 1959: Landmarks of Tomorrow (New York: Harper & Brothers) 1964: Managing for Results (New York: Harper & Row) 1967: The Effective Executive (New York: Harper & Row) 1969: The Age of Discontinuity (New York: Harper & Row) 1970: Technology, Management and Society (New York: Harper & Row) 1971: The New Markets and Other Essays (London: William Heinemann Ltd.) 1971: Men, Ideas and Politics (New York: Harper & Row) 1971: Drucker on Management (London: Management Publications Limited) 1973: Management: Tasks, Responsibilities, Practices' (New York: Harper & Row) 1976: The Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America (New York: Harper & Row) 1977: People and Performance: The Best of Peter Drucker on Management (New York: Harper's College Press) 1978: Adventures of a Bystander (New York: Harper & Row) 1980: Managing in Turbulent Times (New York: Harper & Row) 1981: Toward the Next Economics and Other Essays (New York: Harper & Row) 1982: The Changing World of Executive (New York: Harper & Row) 1982: The Last of All Possible Worlds (New York: Harper & Row) 1984: The Temptation to Do Good (London: William Heinemann Ltd.) 1985: Innovation and Entrepreneurship (New York: Harper & Row) 1986: The Frontiers of Management: Where Tomorrow's Decisions are Being Shaped Today (New York: Truman Talley Books/E.D. Dutton) 1989: The New Realities: in Government and Politics, in Economics and Business, in Society and World View (New York: Harper & Row) 1990: Managing the Nonprofit Organization: Practices and Principles (New York: Harper Collins) 1992: Managing for the Future (New York: Harper Collins) 1993: The Ecological Vision (New Brunswick, NJ and London: Transaction Publishers) 1993: Post-Capitalist Society (New York: HarperCollins) 1995: Managing in a Time of Great Change (New York: Truman Talley Books/Dutton) 1997: Drucker on Asia: A Dialogue between Peter Drucker and Isao Nakauchi (Tokyo: Diamond Inc.) 1998: Peter Drucker on the Profession of Management (Boston: Harvard Business School Publishing) 1999: Management Challenges for 21st Century (New York: Harper Business) 2001: The Essential Drucker (New York: Harper Business) 2002: Managing in the Next Society (New York: Truman Talley Books/St. Martin’s Press) 2002: A Functioning Society (New Brunswick, NJ and London: Transaction Publishers) 2004: The Daily Drucker (New York: Harper Business) 2008 (posthumous): The Five Most Important Questions (San Francisco: Jossey-Bass)

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům