Marketingová krátkozrakost

Marketingová krátkozrakost je stav, kdy se zaměřujeme na produkty, ale nevidíme potřeby zákazníků. Prozíravý marketér se zajímá o potřeby. Tak odhaluje zákazníka dříve, než začne uvažovat o konkrétním prostředku. Termínem marketingová krátkozrakost obohatil teorii marketingu Theodore Levitt. Všiml si, že firmy zaměňují průmysl za trh. Například krátkozraký provozovatel železniční dopravy si myslí, že poskytuje službu přepravy na železnici. Prozíravý provozovatel ví, že poskytuje dopravní služby. Jeho konkurence tedy nejsou jen ostatní provozovatelé železniční dopravy, ale i provozovatelé silničí dopravy a i lidé, kteří si koupí auto do osobního vlastnictví.

Marketingová krátkozrakost a internetový marketing

Marketingová krátkozrakost se může projevovat i v oblasti internetového marketingu. Při přípravě marketingové strategie proto zvažujme kontext produktu a potřeby, které má uspokojovat. Marketingová krátkozrakost je velmi častá zejméně při výběru klíčových slov. Krátkozrací podnikatelé se zaměřují jen na pár klíčových slov a opomíjí širší kontext. Ochuzují se tak o zákazníky, kteří myslí a hledají jinak.

Konkrétní využítí teorie v praxi online marketingu

  • Rozsah témat pro obsahovou strategii: nepíšeme jen o produktu, ale také o širším kontextu potřeb, které má uspokojovat.
  • Klíčová slova pro SEO a PPC: získáme nová klíčová slova a fráze, které jsou spojené s relevantními potřebami zákazníka.
  • Vhodné inzertní příležitosti: hledáme inzertní příležitosti i na webech, které se tématicky dotýkají siřších potřeb, které uspokojuje náš produkt.
  • Potenciál pro inovace: zbavení se úzkého pohledu na předmět podnikání dává větší prostor pro nová řešení.

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům