CSR - společenská odpovědnost firem

CSR (Corporate Social Responsibility) je nedílnou součástí moderní marketingové komunikace. Primární účel firem je vydělávat, ale žádná firma by neměla zapomínat na podporu společensky prospěšných aktivit.

Základ odpovědného podnikání

Většinou se nám pod CSR vybaví podpora neziskového sektoru, ať se jedná o sportovní aktivity, sociální síť, enviromentální aktivity, či ochrana zvířat. Přesto základ CSR leží zcela jinde. Je to ekonomická oblast.

Odpovědné firmy platí faktury včas

Je pěkné podporovat lidi v sociální nouzi, ale pokud neplatíme svým dodavatelům včas, tak vystavujeme krizi své vlastním partnery. Druhotná platební neschopnost je bohužel častý důvodem k ukončení podnikání.

Odpovědné firmy nepodvádí

Korupce je vážný problém, který narušuje funkčnost státu. Odpovědná firma musí uznávat základní morální kodexy. Nelze se tvářit jako sociálně odpovědná firma a zároveň podvádět při získávání zakázek. Pokud se za lék proti korupci považuje transparentnost státní správy, tak i v soukromém sektoru lze používat transparentnost, jako záruku vlastní morální čistoty. Odpovědná firma nepodvádí ani své zákazníky. Nevytváří nesrozumitelné smlouvy, či smlouvy s nečitelnými dodatky.

Odpovědnost firem v sociální oblasti

Odpovědnost firem v sociální oblasti je vntirofiremní i mimofiremní aktivitou. Do vnitrofiremní sociální zodpovědnosti firem patří dodržování pracovních stadardů, dodržování lidských práv, péče o zdraví zaměstnanců, či podpora rodin zaměstnanců. Sociální odpovědnost firem mimo vlastní organizaci spočívá v podpoře neziskového sektoru. Nejčastěji se jedná o podporu sportovních událostí, příspěvkových a neziskových organizací. Dobře provedená CSR je zde nejvíce vidět. Sociální odpovědnost je v těchto případech nepřímou reklamou. Některé značky mají CSR jako výraznou složku svých reklamních kampaní. Avon tak bojuje proti rakovině prsnou, United Color of Beneton proti rasismu a xenofobii. CSR značky tak přechází i na jejich zákazníky. Zákazník tak nepoužívá jen kosmetiku, nebo nenosí jen oblečení. Nákupem a užíváním produktů značky vyjadřujeme i své morální postoje.

Ukázka propojení reklamy a CSR

Následující video je reklama obchodu pro domází mazlíčky +Kota. Díky této reklamě získalo 221 psů z útulků nový domov a firma +Kota celosvětovou pozornost. Pochody Avon proti rakovině prsu se těší velké podpoře i mediálnímu zájmu. Značka Avon tak získává pozornost a umožňuje ženám identifikaci se značkou.

Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Odpovědné firmy se snaží minimalizovat negativní vlivy své činnosti na životní prostředí. Jmenovitě jde o minimalizaci odpadu, recyklaci odpadu, minimalizaci znečištění, šetření energiemi, ale třeba i přímé dotace do zvyšování kvality životního prostředí. Pod odpovědnost vůči životnímu prostředí můžeme zařadit i výstavbu dětských hřišť, vysazování stromů, nebo podporu enviromentálně zaměřených neziskových organizací.

Sociální odpovědnost SEOwebmaster.cz

Ani SEOwebmaster.cz nezavírá oči a snaží se pomáhat. Formou dobrovolnické práce se podílím na správě Slidilove.cz, což je projekt organizace Iuridicum Remedium, o. s, který bojuje za ochranu osobních údajů. Dalším projektem SEOwebmaster.cz je provoz Wikileaks.cz, která má za úkol umožnit anonymní publikaci informací o korupci, nebo nezákonné praktiky na pracovišti.

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům