Content managemet - řízení obsahu webu

Pokud má náš web vydělávat, musíme znát obsahovou koncepci webu. Tedy musí být zřejmé, čím se web zabývá a jaké má cíle. Návštěvník přichází za určitým cílem. Základem obsahové koncepce je určit potřebu návštěvníka a vytvářet k tomu adekvátní obsah. Další součástí content management je plánování publikace na webech třetích stran (magazíny, blogy) a další propagace obsahu ( sociální sítě, newsletter, fóra).

Praxe řízení obsahu

definice cílové skupiny specifikace potřeb zákaznika

Návrh obsahu

Při tvorbě webových stránek jsou vhodným zdrojem nápadů na články analýza klíčových slov. Z analýzy klíčových slov pak vyplývají tématické okruhy, které slouží jako podklady pro tvorbu obsahu. Důležité je sledovat i aktuální trendy v médiích a na sociálních sítích. Tímto získáme další témata, která se těší obecnému zájmu. definice konverzní aktivity persona

Teorie

Schéma komunikace

  • informace: sdělení, které chceme předat
  • kanál: TV, radio, internet, outdoor reklama,
  • prostředek (kódování informace): webová stránka, sociální sítě, textové soubory (pdf, doc, ..), audio soubor (mp3, waw,..), leták, plakát, propagační dárky, billboard,
  • nosič informace: text, obrázek, infografika, video, audio
V ideálním případě by měly být všechny kanály provázané. Je vhodné se držet firemní identity a i vystupovat jednotně. Marketing v online prostředí by proto měl reflektovat propagaci na dalších kanálech.

Role v obsahovém managementu

  • autor článku - tvorba obsahu
  • editor - upravuje obsah pro web, aktualizuje
  • vydavatel - provozovatel webových stránkek / média
  • administrátor - technické zajištění funkčnosti
  • uživatel - spotřebitel našeho obsahu (čtenář, divák, posluchač, )

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 877 projektům