Single page a microsites z hlediska SEO

Microsites jsou webové stránky, které mají striktní tématické vymezení. Microsites dále rozlišujeme na jednostránkové weby a vícestránkové weby. V tomto článku se pokusím formulovat argumenty pro a proti využítí microsites.

Jednostránkové weby - Single page / One page

Jednostránkové weby můžou plnit funkci webové vizitky, nebo webového letáčku. Jednostránkové weby často využívají AJAX, který umožnuje zobrazovat obsah na základě určité události (např. kliknutí na položku v menu). Jednostránkový web využijeme, pokud potřebujeme:
  • předat základní a kontaktní informace o své osobě,
  • sdělit základní vlastnosti a výhody produktu,
  • informovat o jedinečné události,
  • propagovat soutěž.
Microsites využijeme v případě, že máme velmi úzký záběr na konkrétní službu, která není příliš konkurenční. Vhodné jsou tedy pro služby a události, které jsou lokalizované a úzce specializované. Jako příklad jde uvést kadeřnictví, autoservis, koncert, soutěž, malá výstava, nebo unikátní produkt s monopolním postavením. Microsites je také vhodná jako doplněk kampaně v jiných médií (TV, radio, noviny, billboardy, plakáty). Další důležitou podmínkou funkčnosti microsites je omezený rozsah webu. Pokud potřebujeme publikovat více obsahu, tak je vhodnější zvolit vícestránkový web.

Jednostránkové weby a SEO

Všechny odkazy směřují na jednu URL

Microsites mají predispozice získat vyšší ranky, ovšem ranky pro SEO nejsou zas tak důležité, jak by se mohlo zdát. Anchory odkazů budou rozličné, což rozředí tématický rank webu.

Na stránce je více klíčových slov

V případě užití microsites je rozličný obsah na jedné stránce. Vytisknutá stránka by tak byla delší, než běžná webová stránka. Tím pádem obsahuje i více slov. Klíčová slova ovšem mají omezenou možnost využítí. Titulek, hlavní nadpis i URL totiž mají omezenou kapacitu. Logicky do nich proto nelze umístit všechna důležitá klíčová slova. Klíčová slova jsou tedy v textu obsažena, ale nemají možnost získat stejnou důležitost, jako u vícestránkových webů. Analogicky můžeme tvrdit, že v knihovně je více slov, proto má knihovna přednost před konkrétní knihou, která se věnuje určitému tématu. Toto tvrzení je ovšem absurdní. Každý čtenář raději uvítá citaci konkrétní knihy, nejlépe i kapitoly a stránky. Tvrzení, že v knihovně najdu určitou informaci sice je pravdivé, ale zároveň to znamená, že mám před sebou mnoho práce, abych mezi všemi knihami našel kýženou informaci. Proto přesná citace má vyšší relevanci než knihovna. Z tohoto důvodu bude i URL věnovaná konkrétnímu tématu mít vyšší relevanci než microsites, na které "někde" kýžená informace je.

Jedna zaindexovaná stránka

Ve výsledcích vyhledávání bude doména zastoupena jen jednou stránkou. Z vyhledávače se nedostaneme přímo ke konkrétní informaci. Kýženou informaci musíme hledat na stránce. Informace jsou často skryté a zobrazují se až po uskutečnění určitě akce (proklik, najetí myší).

Ukázky single page webů

  • http://www.healthyplate.eu/cz/
  • http://owlin.cz/
Další single page weby najdete na OnePageLove.com.

Jednotématické weby

Ukázky microsites

  • http://www.kolostrum.info/
  • http://www.agatha-christie.cz/

Co na to Matt?


Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům