Product placement

Product placement značí použití reálného značkového produktu přímo v audiovizuálním díle (film, tv pořady, seriály, počítačové hry,...). Pro úspěch kampaně je nutné cílit produkt dle předpokládaného publika díla. Product placement je v ČR povolen, ale regulován. Zákaz product placement platí ve zpravodajství, dětských a vzdělávacích pořadech a v dokumentárních filmech. V ostatních dílech můžeme umisťovat produkt zdarma, například jako cenu do soutěže. Za úplatu lze dílo také umístit, ale divák nesmí být vyzýván k nákupu produktu, nebo služby. Dále je nutné diváky upozornit, že v dílu byl použit product placement.

Varianty product placement:

  • Aktivní PP - produkt je aktivní součástí děje
    • o produktu se v díle hovoří
    • produkt je užíván některou z postav
  • Pasivní PP - produkt dotváří scénu (dekorace), ve které probíhá děj
    • produkt je zachycen v záběru

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům