Co bychom měli vědět o URL ve vztahu k SEO

Co je nejdůležitější na URL adrese ?

Nejdůležitější vlastností URL adresy z pohledu SEO i uživatelů je její trvalost. Pokud někomu chci předat informaci ve formě odkazu, tak zároveň předpokládám, že daná URL bude stále fungovat a bude tam i obsah, který jsem chtěl předat. Pokud se stane, že z nějakého důvodu je třeba změnit URL adresu, tak vždy je nutné provést redirect 301 ze staré URL na novou. Druhá nejdůležijtější vlastnost URL je jedinečnost obsahu, který se na ní nachází. V mnoha případech jsou generovány rozličné URL adresy, na kterých se vyskytuje stejný obsah. Pokud mají různé URL stejný obsah, tak tím vzniká nežádoucí duplicita. Tu vyřešíme přes canonical URL. Do třetice si dávejme pozor na délku URL adresy. Do dlouhé URL můžeme sice dát více klíčových slov, ale méně lidí si ji zapamatuje, bude vypadat ošklivě a hrozí větší riziko přerušení linku při kopírování. Výhodnější jsou proto stručné, krátké, zapamatovatelné a snadno sdílitelné URL adresy.

Typy URL adres

Čistá URL

Čistá URL je slovně vyjádřená URL adresa. Taková adresa je snáze zapamovatelná pro uživatele. Navíc můžeme přidat do URL adresy důležitá klíčová slova. příklad: http://seowebmaster.cz/vliv-URL-na-SEO

Dynamická URL

Dynamická URL je URL tvořena pomocí scriptu na základě vygenerovaných hodnot. Vždy obsahuje znak ?.Tato URL je většinou pro běžné lidi nezapamatovatelná. V URL můžou být obsažená klíčová slova, ale v často tam jsou pouze identifikační čísla článků, nebo parametry filtrací. příklady: http://www.seowebmaster.cz/index.php?id_10314545 http://www.seowebmaster.cz/index.php?vliv-URL-na-SEO

Affilate URL a kampaně

URL adresy se používají i k měření zdrojů návštěvnosti. Pomocí upravených URL lze sledovat několik parametrů kampaně. Můžeme tak identifikovat vlastníka odkazu ( id u affilate), zdroj, název kampaně, médium, nebo použité klíčové slovo. příklad affilate linku ( provizní programy): http://seowebmaster.cz/vliv-URL-na-SEO?id=siva01 příklad linku pro měření emailové kampaně: http://seowebmaster.cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=URL-a-SEO

Anatomie URL

/ značí adresář, nebo kategorii. Pokud odmažeme část URL za /, tak by jsme se měli dostat do nadřazené kategorie.

- spojuje slova, volná fráze klíčových slov. Ideální pro tvorbu čistých URL. Google doporučuje používat jako spojnici mezi slovy. _ mezera má spojovat klíčová slova do přesné fráze. Google nedoporučuje mezeru v URL používat.

? označuje dotaz. Je vždy v dynamické URL. Vše co je za otazníkem se zcela indexuje. Otazník se používá i při identifikaci kampaní ( PPC, affilate, sociální sítě, email, atd.). Pokud je daný zdroj indexovaný vyhledávači, tak nesmíme zapomínat na canonical URL. Zamezíme tak nežádoucím duplicitním URL adresám. & znak ampersand slouží k oddělení parametrů scriptů. Je to znak používaný u dynamických URL. Vždy se vyskytuje až za ?. Ampersand se používá i doURL v případě PPC kampaní. Stránky, které generují URL s parametry, které se řetězí, by měly mít nastavenou canonical URL na základní URL bez parametrů ( tedy bez & ) příklad: http://www.seowebmaster.cz/index.php?id_10314545&season_254 příklad canonical k URL výše: <link rel="canonical" href="http://www.seowebmaster.cz/index.php?id_10314545">

# znak hash je značí kotvu záložky. Používá se v HTML k rychlému odkazování na část v delším textu, ale je to také symbol používaný u stránek psaných v AJAX. Vyhledávače neindexují část URL za #. V Google Analytics se takové URL ani standardně nezobrazují, pokud si nepřidáte do měřícího kódu location.hash. Facebook umí používat text u kotvy k automatické úpravě title zobrazované stránky.


Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 877 projektům