Copywriting a SEO

V roce 1996 pronesl Bill Gates již památný citát "obsah je král". Bez kvalitních textů nelze mluvit o SEO. Jak psát kvalitní texty s ohledem na SEO?

Obsah musí mít smysl

Kvalitní obsah má smysl. Nemůže ho psát robot, ani levný copywriter. Texty musí čtenáře bavit. Napsat tuctový "reklamní text" zvládne kdejaký student. Skutečná hodnota takových článků je často nulová.

Paradoxně nejhorší články píšou lidé, kteří se snaží psát "SEO texty". Takový autor si přečte na internetu poučky, že v textu musí být určité procento klíčových slov. Výsledné texty často obsahují nepřirozené opakování klíčových slov. Na toto téma existují nesčetné vtípky. Jedním z nich je inzerát: "Prodáváme čistokrevná koťátka, kočky, perské kočky, kočky s PP, koťata na prodej". V takovéto extrémní formě to lze považovat za vtip. Bohužel s obdobnými texty se setkáváme i na webech firem, které se nechají napálit "experty".

Pravidla pro psaní textů

Obsahová stránka textu je velmi důležitá, ale nevhodná forma může i kvalitní text oslabit. Pro čtenáře je důležité, aby šel text snadno číst. Základem je tedy dostatečný kontrast mezi barvou písma a pozadí.

Text musí být také vhodně strukturován. Příliš dlouhé odstavce stěžují orientaci v textu i samotné čtení. Je praktické využívat jednoduché věty. Příliš složitá souvětí jsou náročná na pozornost a intelekt čtenáře. Tématické bloky oddělujeme pomocí nadpisů a podnadpisů. Důležité slova lze zdůraznit pomocí ztučnění a kurzívy. Vhodnou pomůckou při strukturaci obsahu jsou také tabulky, seznamy a grafy. Tyto prvky výrazně usnadňují čtení a pochopení obsahu.

Při psaní textů je důležité dávat pozor na gramatiku, překlepy a smysluplné využívání zejména odborných termínů a cizojazyčných slov. Je praktické odborné termíny definovat, aby význam slova pochopil i laický čtenář.

Víme, pro koho píšeme

Před započetím psaní je vhodné zamyslet se nad cílovou skupinou sdělení. K tomuto účelu se používaj takzvané persony. Persona znázorňuje předpokládaného čtenáře textu. Čím lépe si ho popíšeme, tím lépe zvolíme formu textu. Jasně definovaná persona nám pomůže s vyjasněním dilema tykat / vykat, či užití slangu, nářečí, či odborné terminologie. Díky personám také lépe pochopíme motivy, které čtenáře přivedly na náš web.


Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům