Zdrojový kód stránky a SEO

Dobré pozice ve výsledcích vyhledávání nejsou pouze otázkou obsahu a odkazů, ale hraje zde roli ještě jeden velmi důležitý hráč. Je to zdrojový kód webové stránky. Pokusím se proto vytyčit, jak vypadá ideální kód. Antoine de Saint-Exupéry: Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.

Dokonalý kód

Není vše takové, jak se může zdát na povrchu. Je dobré vidět své dílo ze všech možných pohledů a to včetně pohledu fulltextového robota. Fulltextový robot nevidí grafické znázornění webu, ale vidí jeho zdrojový kód. Proto i webmaster, který chce mít web optimalizovaný, musí číst svůj zdrojový kód. Z toho plynou požadavky na čitelnost a srozumitelnost.

Čitelnost zdrojového kódu

Zdrojový kód webové stránky má obsahovat HTML, nebo XHTML. Všechny scripty a CSS soubory mají být umístěny v externích souborech. Samozřejmě v praxi se stává, že je někdy člověk líný zapsat CSS do externího souboru a napíše si to inline, nebo že si do webu vloží drobný JavaScript pro měření návštěvnosti. To vesměs nejsou věci, které by výrazně snižovali čtivost, pokud je kód dílem člověka. Přesto vždy, když to jde, tak soubory umisťujeme do samosatných souborů a ze sekce head ve zdrojovém kódu webu se na soubory pouze odkazujeme.

Textový editor - dobrý sluha, zlý pán

Asi nic nedokáže zpackat kód více, jak jsou různé rozšíření pro uživatele, kteří neovládají HTML. Mám na mysli různé varianty wysiwyg editorů ( what you see is what you get ) . Pokud máme grafický editor nastavený pouze na zápis HTML, tak s trochou štěstí bude výsledek tolerovatelný. Pokud editor umožňuje používat CSS, tak je katastrofa na cestě. Při používání textového editoru autor nevidí zdrojový kód a tak si ani nevšimne, že přes pět řádků jsou zapsány inline styly pro jednu mezeru. Ve výsledku může mít špatně nastavený textový editor za následek naprosto nečitelný zdrojový kód. Další nevýhoda textových editorů je fakt, že umožní vytvářet "grafické nadpisy", ale skutečné HTML nadpisy v textu vůbec nejsou ( h1, h2, h* ). Pak získáme na pohled uspokojivý web, který je ovšem z pohledu zdrojového kódu pouze Potěmkinova vesnice.

Srozumitelný kód

Každý web začíná deklarací jazyka ( HTML, XHTML, XML,.. ) dle standardu W3C. Pokud si vybereme určitý standard, tak bychom ho měli dodržovat. Pokud například neumíme zas tak dobře XHTML, tak nepíše v XHTML strict, ale v XHTML transitional. "Pouhá" změna deklarace pak může rázem odstranit chyby ve validitě zdrojového kódu. Validní zdrojový kód je určitě důležitý faktor v optimalizaci webu. Validátor W3.org je užitečný nástroj, ale občas ukazuje jako chybu věci, které chybou nejsou. Validita by se zase neměla přeceňovat. Cílem vytvoření standardů pro HTML a XHTML je standardní zobrazení ve všech prohlížečích. Validní kód je tedy gramatikou hypertextového značkovacího jazyka. Každý uživatel, který se na stránku připojí, by ji měl vidět stejně a měla by stejně reagovat. Srozumitelný kód je tedy kód, kterému všichni budou rozumět stejně bez ohledu na jejich platformu operačního systému, nebo použitém prohlížeči.

V jednoduchosti je síla - chvála objektového programování

Každý tag může mít přidělený jedinečný identifikátor - id, nebo patřit do třídy - class. Díky tomu nemusíme vypisovat vlastnosti a aktivity určitého prvku, ale definujeme si je v externích souborech. Tím se opět dostávám k čitelnosti a srozumitenosti zdrojového kódu. Grafické zobrazení prvků takto můžeme zapsat do externích css. Stejným způsobem lze zapisovat i akce vyvolané přes scripty.

Jsou roboti esteti ?

Bot nakonec přečte i "sebeošklivější" kód. Není jako já a tolik nelpí na čitelnosti, ale slyší na něco trochu odlišného: velikost souboru. Ideál kódu, který se snažím vytyčit, je kód jednoduchý, úsporný a proto také datově nenáročný. Menší soubor také znamená větší rychlost načítání webu a přívětivost k uživatelům mobilního internetu.

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 877 projektům