SEO konzultant - klíčové kompetence

Definice pojmů SEO - je zkratka pro search engine optimization, tedy optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. V dnešní době pokračuje trend chápat SEO i jako optimalizaci pro lidské návštěvníky. SEM - tedy search engine marketing je nadřazená kategorie SEO. Obsahuje jak optimalizaci webových stránek pro vyhledávače, tak i využití sociálních sítí. konzultant - člověk znalý svého oboru, který si troufá radit.

Když se zamyslíme nad schopnostmi a dovednostmi SEO konzultanta, tak se dostaneme k profilu osobnosti, která musí zvládat hned několik rolí.

Technické role SEO konzultanta

 • webmaster - pokud chceme radit, jak optimalizovat webové stránky, tak musíme nejprvě umět vytvořit webové stránky. SEO konzultant musí umět HTML, či XHTML, měl by rozumět XML, CSS, JavaScriptům, PHP, ASP nebo konfigurování linuxového serveru přes .htaccess. Schopnost programovat není zcela nutná, ale je praktické, když umí SEO konzultant opravovat zdrojový kód, ze kterého je (x)HTML soubor generovaný pomocí scriptů. SEO konzultant by měl mít přehled i v otázkách optimální kvality webhostingu / serverhostingu. Z praktických důvodů se hodí, pokud SEO konzultant zná několik různých redakčních systémů a eshopů.
 • surfař - SEO konzultant je člověk, který hodně hledá. Má informační závislost. Z této záliby až nutkavé potřeby vyrůstá důkladná znalost práce s vyhledávači . Proto si osvojí intuici hledajícího. Přirozeně rozpozná klíčová slova, která efektivně využívá spolu s operátory při vyhledávání na internetu. Důvěrně zná internet. Využívá a umí používat mnohé virtuální služby jako jsou fóra, chat, či sociální sítě, nebo platební brány a emaily.
 • statistik - součást práce SEO konzultanta jsou i analytické reporty. Konzultant musí umět číst a interpretovat tabulky, grafy a jiná statistická data .
 • byrokrat - dokumentace je základ všeho. Vedení SEO dokumentace , strukturované reporty a oficiální korenspondece jsou velmi častou pracovní náplní SEO konzultanta.

Humanitní role SEO konzultanta

 • psycholog a andragog - součástí práce SEO konzultanta je hodnocení použitelnosti webové stránky. Tyto role využije při zvyšování konvezního poměru na webový stránce. Úkolem SEO konzultanta je předložit uživateli kvalitní text, který bude snadno čitelný a zároveň bude nenásilně vést návštěvníka ke splnění konverze.
 • sociolog - je dobré znát své zákazníky. Role sociologa v e-marketingu je identifikovat cílovou skupinu, pro kterou jsou webové stránky vytvořeny. Bez této znalosti jsou i PPC kampaně neefektivní a prodělečné. Čím lépe známe své klienty, tím lépe umíme cílit reklamu.
 • spisovatel a čtenář - předpoklad úspěšného SEO je kvalitní obsah. konzultant by měl být nadán lingvistickou inteligencí podpořenou širokou slovní zásobou a dobrým slohem . Prostředí internetu se rychle vyvíjí. Předpoklad kvalitního konzultanta jsou hodiny strávené studiem odborných článků , diskuzí, nebo čtením odborných knih. Obor se rychle vyvíjí, proto studium je nedílnou součástí každodenních aktvit.
 • PR pracovník - skrze SEO a SEM vytváříme virtuální PR obraz firmy, či služby. SEO konzultant musí umět komunikovat a přesně formulovat myšlenky . V důsledku stále většího prolínání sociálních sítí a běžných webových stránek, je nadmíru vhodné, aby SEO konzultant uměl vést a účastnit se internetových diskuzí ( ORM - online reputation marketing ).

Povahové rysy konzultanta

 • loajalita - klienti vkládají v konzultanta důvěru. Sdělují citlivé informace, které by šlo zneužít v neprospěch firmy. Je proto důležité, aby konzultant uměl i mlčet. Konzultant musí vědět, ale nesmí to zneužít. Konzultant vždy musí jednat v zájmu svého klienta.
 • kritické konstruktivní myšlení - je nezbytným nástrojem konzultanta. Klienti neplatí za přitakáním chybám, ale za odhalování a nápravu nedostatků. To si žádá určitou míru pedantství a smysl pro detail. Nesmíme zapomínat na konstruktivní řešení. Kritika bez řešení je poloviční práce.
 • otevřenost inovacím - ve zdánlivém protikladu ke kritickému postoji je potřeba otevřenosti. Konzultant nesmí ulpívat na "správném postupu", ale musí usilovat o "nejlepší postup" .

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům