Marketingové nástroje

SWOT analýza

Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který ji poprvé použil během výzkumného projektu na Stanfordově univerzitě. Postupně se stala jedním z nejdůležitějších analytických nástrojů marketingu.

SWOT analýza má dvě dimenze. První se zaměřuje na silné a slabé stránky firmy v přítomnosti. Druhá analyzuje příležitosti a hrozby vnějšího prostředí v budoucnosti.