Google Penguin 2.0

Tři pilíře SEO po Penguin 2.0

Google dlouhodobě usiluje o zkvalitňování výsledků. Původní koncepce hodnocení pomocí Page Ranku se ukázala jako nedostačující. Algorytmus šel obejít pomocí vytváření stránek, které měly sloužit pouze k odkazování, výměnou odkazů, registrací do stovek katalogů, nebo nákupem odkazů (odkazové lišty / bloky). Pomocí přesně voleného anchoru a znalostí správné landing page, která byla na dané klíčové slovo optimalizovaná, šlo celkem snadno dosáhnout předních pozic ve vyhledávání. S tím už je konec. Google Penguin 2.0 tyto metody vyřadil. Není divu, že se v odvětví "SEO služeb" mluví o smrti SEO. SEO přesto nezemřelo. Žije dál, ale bude jiné. Nové SEO má tři pilíře.