Affiliate marketing

Affiliate marketing lze do češtiny přeložit jako provizní partnerský systém. Provozovatel affiliate programu vyplácí smluvně stanovenou provizi z konverzní aktivity zprostředkovaného návštěvníka. Platba většinu probíhá za uskutečněný prodej nebo registraci, ale můžeme se setkat i s platbou za unikátního návštěvníka.

České affiliate programy

Affiliate programy jsou v ČR již zavedenou formou marketingu. Vybudování partnerské sítě žádá disciplínu na straně partnera i provozovatele affiliate programu. Občas se vyskytnou jevy, kdy provozovatelé affiliate programů nechtějí platit, nebo naopak pochybení ze strany partnerů, kteří dávají reklamu na nevhodné weby, nebo ji šíří pomocí spamu. Už v začátcích spolupráce je proto nutné jasně stanovit pravidla i sankce za nedodržení.

Přehledný seznam affiliate programů i s hodnocením najdete na MladyPodnikatel.cz, nebo v přehledu affiliate programů sítě VIVNetworks

Software pro affilate

Provoz affilate marketingu vyžaduje specializovaný software. Může se jednat o externí řešení, nebo integrovanou součást eshopu, nebo webové stránky. Systém pro správu affilate by měl umět identifikovat affilate odkaz a přiradit ho ke správnému partnerovi. Většina programů počítá i s uložením souboru cookies, který ověřuje zprostředkovaného zákazníka po smluvně stanovenou dobu. Další možností ověření klienta zprostředkovaného affiliate partnerem je slevový kód, který zákazník zadá během objednávky. Tato varianta je výhodná pro partnery, protože umožňuje offline marketing a zajišťuje výplatu i v případě, že si zákazník smaže cookies.

Pro řízení affilate programu lze využít samostatné systémy, jako je Affilbox nebo Post Affiliate Pro . Dále je možné využívat rozšiřující moduly (např. u open source eshopů). Funkci samozřejmě doprogramují i firmy vytvářející stránky na míru. Vždy je nutné mít rozhraní jak pro partnery, tak i pro provozovatele. Rozhraní pro partnery by mělo umožňovat vybírat z různých předem připravených bannerů nebo textů, kde bude již automaticky vygenerovaný unikátní kód partnera. Partneři také uvítají možnost sledovat počet prokliků a přiznané provize.

Affiliate a SEO

Pro identifikaci partnera se často používají odkazy s ID partnera. V praxi je zápis prováděn buď přes #, nebo ? v url. V případě použití symbolu hash není nutné dělat žádné další úpravy kvůli SEO. Text za # totiž hlavní vyhledávače prozatím neindexují jako samostatné URL adresy, takže nedochází k tříštění ranků.

V případě užití URL využívající k identifikaci affil partnera ID za otazníkem, musíme stanovit canonickou URL. URL s otazníkem totiž vyhledávače považují za unikátní a proto hrozí tříštění ranků a nežádoucí duplicita obsahu.

Podle pravidel Google by měl být každý affiliate odkaz doplněn o parametr nofollow. V praxi se s tím prozatím nesektáváme. Přesto hrozí penalizace na nepřirozené odkazové portfólium a to zejména v případě předpřipravených textů pro affiliate partnery, kde bude významně protěžované určité klíčové slovo. Je tedy vhodnější dát partnerům prostor pro individuální tvorbu textů odkazů. Odkazy tak nabudou více přirozený dojem. Dobře řešené affilate odkazy přivádí jak zákazníky, tak i suplují linkbuilding.