Google Plus

Přihlašte se o své autorství na Google

Občas se stává, že je hůře prokazováno autorství textů, nebo autor zapadne v záplavě jiných informací. I autoři si potřebují budovat svůj personální brand. Google pomocí služby Google+ umožnil autorům, aby se prezentovali přímo ve výsledcích vyhledávání na Google.

Formátování statusů na Google Plus

Pohyb na stránce

tlačítko ‘j’ - posouvání dolů
tlačítko ‘k’ - posouvání nahoru

Formátování textu:

Tučně se napíše vše co napíšu mezi dvě hvězdičky *
např. *tučně*
Kurzívou se napíše text mezi dvěma znaky _
např. _kurzíva_

Můžu psát i přešktrtnutým písmem za pomocí textu mezi dvěma znaky pomlčky -
např. -přeškrtnuto-

Formátovací znaky lze kombinovat.